نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 31 می 2009

سحر در راه است

یکشنبه, 31 می 2009

من شکوفایی گل های امیدم را

در رویاها می بینم،

و ندایی که به من میگوید:

((گرچه شب تاریک است،

دل قوی دار

سحر نزدیک است!))

ای دوست

دوشنبه, 25 می 2009

زمانی فراموشت خواهم کرد که:

عقلم خاموش , نفسم قطع , روحم در آسمان , تنم در زیر خاک….باشد

خداوندا !

یکشنبه, 24 می 2009

خداوندا !

دستانم خالی اند و دلم غرق در آرزوها
یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان،
یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن

ای کاش

یکشنبه, 24 می 2009

افسوس كه عشق جاودانه نيست. عشق ، گل سرخيست  كه طاقت طوفان را ندارد

عشق  يك خاطره سبز است كه از آمدن پائیزمي ترسد

اگر آغاز زیبا باشد آخر هم معلوم است…

یکشنبه, 24 می 2009

آري آغاز دوست داشتن است

گرچه پايان راه نا پيداست

من به پايان دگر نينديشم

كه همين دوست داشتن زيباست

چهره اصلی آدم ها

یکشنبه, 24 می 2009

آدم ها در شرایط سخت و دشوار چهره اصلی خودرا نشان میدهند

سکوت

یکشنبه, 24 می 2009

خدایا ”  کمکم کن که وقتی عصبانیم بتوانم سکوت

کنم و حرفی نزنم که بعداً پشیمان شودم……..

خدایا کمک ام کن!!

یکشنبه, 24 می 2009

دوست ندارم که مثل همه از خدا بخواهم که در زندگی هیچ غمی

نباشد,چرا که شادیها در کنار غمهاست که معنا پیدا میکنند و زیبا

میشوند

تنها از خدا میخواهم که درک حضورش را تمام لحظه های زندگی به همه ای

مخلوقاتش عطا کند ,که آن وقت  هیچ مشکلی توان شکستن  ما را ندارد

زندگی

یکشنبه, 24 می 2009

از زندگي هرآنچه لياقتش را داريم به ما ميرسد

نه آنچه که آرزويش را داريم.

فراموشم مکن ای دوست

دوشنبه, 18 می 2009

نمی گویم فراموشم مکن هرگز

ولی گاهی به یاد آور رفیقی را

که می دانی نخواهی رفت از یادش

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek