نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 29 آگوست 2009

آزادی بیان در افغانستان

شنبه, 29 آگوست 2009

برای خواندن این مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

انتخابات از دید دوربین

پنج‌شنبه, 27 آگوست 2009

 

برای دیدن عکس های از انتخابات افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کیند

(بیشتر…)

انتخابات در افغانستان

چهارشنبه, 26 آگوست 2009

 

برای خواند این مطلب به ادامه مراجعه کنید

(بیشتر…)

نگاه به حکومت های گذشته و نوع انتخاب شان

چهارشنبه, 26 آگوست 2009

 

 

برای دیدن این مطلب به ادامه  مراجعه کنید

(بیشتر…)

تحصیلات فعلاً در افغانستان

سه‌شنبه, 25 آگوست 2009

 

 

برای دریافت معلومات درباره تحصیلات در افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

تاریخچه تحصیلات عالی در افغانستان

دوشنبه, 24 آگوست 2009

 

برای دریافت معلومات درباره تاریخچه تحصیلات عالی در افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

سیر اقتصادی افغانستان

دوشنبه, 24 آگوست 2009

جهت دریافت معلومات درباره اقتصاد افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

مختصری درباره تاریخ سیاسی افغانستان

دوشنبه, 24 آگوست 2009

 

 

برای یافتن معلومات درباره تاریخ سیاسی افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید و حوصله هم داشته باشید


(بیشتر…)

مختصری درباره جغرافیای افغانستان

دوشنبه, 24 آگوست 2009

 

 

برای یافتن معلومات درباره جغرافیای افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

 

(بیشتر…)

تاريخچه نام افغانستان

دوشنبه, 24 آگوست 2009

 

 

آغاز سلسله مطالب را  که درباره افغانستان است با تاریخ افغانستان  میکنم ودر شروع هم نام ها افغانستان.

 

در افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار مینویسد که کلمه (آریانا) به عنوان نام  تاریخی افغانستان استفاده و نام برده شده است، اما چون افغانستان درآن زمان یک کشور نبوده پس نمیتوان آریانا را نام قدیمی افغانستان گفت.

یک جغرافیادان معروف یونانی بعد از سقوط  دولت یونانی باختر میزست محدوده فعلی جفرافیای افغانستان را بنام  آریانا یاد کرده که به  گفته وی باختر ، سند و بلخ هم یک جز عمده آریانا بود.

تاریخ افغانستان /  نویسنده مهدیزاده کابلی.

نام بعدی که به عنوان نام افغانستان بکار برده شده (خراسان) است که به بخش شرقی آریانا گفته میشد

و واژه افغانستان نخستین بار در زمان شاه شجاع وپس از نیمه قرن  19 و توسط انگلیس ها در بخی از معاهده ها بکار برده شد 

معنی لغوی افغان ناله و فغان است ولی در حقیقت بر گرفته شده از کلمه اوغان است که به اقوام پشتون گفته میشود ودر قانون اساسی افغانستان به تمام اتباع افغانستان کلمه افغان را بکار برده  البته با صرف نظر از اینکه به قدام قومی تعلق دارد

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek