نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

بایگانی برای 28 آوریل 2010

خدای مهربانم کمکم کن

چهارشنبه, 28 آوریل 2010

خدای من:

در روزگاري زندگي ميكنيم كه مردمانش
به هر هوس و شهوتي عشق مي گويند
هر عريان و هر سياه چشمي را زيبا مي نامند
و هر جانور دو پايي را انسان مي دانند
خداي مهربان من
عشق واقعي ، زيبايي واقعي و انسان بودن واقعي
را به ما بچشان

یادم باشد

چهارشنبه, 28 آوریل 2010

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادباشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد.

زندگی یعنی این

شنبه, 17 آوریل 2010

بیشتر مردم خودخواه و خودپرستند، تو اما آنها را ببخش
اگر صمیمی و مهربان باشی، تو را به انگیزه های دیگر متهم می کنند
تو اما صمیمی و مهربان بمان
اگر شریف و صادق باشی فریبت می دهند، تو اما هنوز هم شریف و صادق بمان
آنچه سالها ساخته ای را یک شب ویران می کنند، تو اما باز هم بیافرین و بساز
هر چه امروز خوبی کنی، فردا فراموش می کنند، تو اما همواره خوبی کن
اگر بهترین پاره های جانت را به جهان ببخشی، هرگز کافی نیفتد
تو اما بهترین پاره های جانت را ببخش …
این است حقیقت آرمانهای یک زندگی
زیرا فقط همین است که به جا می ماند

بی مقدمه

سه‌شنبه, 13 آوریل 2010

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
و بدون ترس برای آینده آماده باش .
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن ،
وهیچگاه به باورهایت شک نکن .
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی ..
: آخر …. ،
مهم این نیست که زیبا باشی … ،
زیبااین است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .
ا كوچك باش و عاشق … كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را ..
بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..
هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچرد ،
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند …
مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو … ،
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی ..
در اخیر
زلال باش …. ،‌ زلال باش ….. ،

ترس

دوشنبه, 12 آوریل 2010

همیشه از کسانی می ترسم که رشته ای مرا به آن ها وصل کرده است…چون نزدیک ترها دقیق تر میزنند، زخم هایشان درست در قلبم می نشیند…

دنیا تغیر کرده

شنبه, 10 آوریل 2010

در صحرا میوه كم بود . خداوند یكی از پیامبران را فراخواند و گفت : « هر
كس در روز تنها می تواند یك میوه بخورد .»

این قانون نسل ها برقرار بود ، و محیط زیست آن منطقه حفظ شد . دانه های
میوه بر زمین افتاد و درختان جدید رویید .

مدتی بعد ،‌ آن جا منطقه ی حاصل خیزی شد و حسادت شهر های اطراف را بر
انگیخت . اما هنوز هم مردم هر روز فقط یك میوه می خوردند و به دستوری كه
پیامبر باستانی به اجدادشان داده بود ، وفادار بودند .

اما علاوه بر آن نمی گذاشتند اهالی شهر ها و روستا های همسایه هم از میوه
ها استفاده كنند . این فقط باعث می شد كه میوه ها روی زمین بریزند و
بپوسند . خداوند پیامبر دیگری را فراخواند و گفت :« بگذارید هرچه میوه می
خواهند بخورند و میوه ها را با همسایگان خود قسمت كنند .»

پیامبر با پیام تازه به شهر آمد . اما سنگسارش كردند ، چرا كه آن رسم
قدیمی ، در جسم و روح مردم ریشه دوانیده بود و نمی شد راحت تغییرش داد

كم كم جوانان آن منطقه از خود می پرسیدند این رسم بدوی از كجا آ مده .
اما نمی شد رسوم بسیار كهن را زیر سؤال برد ، بنابراین تصمیم گرفتند مذهب
شان را رها كنند . بدین ترتیب ، می توانستند هر چه می خواهند ، بخورند و
بقیه را به نیازمندان بدهد . تنها كسانی كه خود را قدیس می دانستند ، به
آیین قدیمی وفادار ماندند …

اما در حقیقت ، آن ها نمی فهمیدند كه دنیا عوض شده و باید همراه با دنیا
تغییر كنند…!

از کتاب: “پدران، فرزندان، نوه ها” (پائولو کوئلیو)

ذهن ما

چهارشنبه, 7 آوریل 2010

ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
گر نکاری
گل من
علف هرز درآن می روید
زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن
هرزگی آن علف است
گل بکاریم،بیا
تا مجال علف هرز فراهم نشود!
بی گل آرایی ذهن
نازنین،نازنین
هرگز،آدم،آدم نشود.

حقیقت است

سه‌شنبه, 6 آوریل 2010

من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت

شاید این باشد زندگی

یکشنبه, 4 آوریل 2010

گذشتهات را بدون هيچ تاسفي بپذير،

با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو.

ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز.

شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن.

زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بداني که چطور زندگي کني

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek