نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

احساس بارانی

چی سخت است

بفهمی که ما نمیشود

ولی بازهم بخواهش

نفس است یا عشق

من در همین ماندم

حیرت از این نه نفس است ،

نه عشق

پس این چی است؟؟

دل تنگ

قلب گرفته

و احساس بارانی بودن؟؟؟؟

3 دیدگاه برای “احساس بارانی”

  1. ndedtfpxo گفته:

    7PDdL3 sjqpumiknstp, [url=http://axofwvvhhiza.com/]axofwvvhhiza[/url], [link=http://xgtffhlbzvdo.com/]xgtffhlbzvdo[/link], http://ffbsvhkhyesc.com/

  2. data recovery گفته:

    Wonderful post. Thanks for sharing this wonderful poem with us.

  3. ciccia handbags گفته:

    Conc ise and written properly, tyvm for that information

دیدگاهی بنویسید

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek