نمیدانم چی بنویسم

ّبه امید اینکه خوش بگذرد

طعم زهر

باید زهرا را هم چیشد که تا به تلخ بودن آن یقین کنی

6 دیدگاه برای “طعم زهر”

 1. qpinnu گفته:

  Natuwt lodknrkphscu, [url=http://bywprtggrvmt.com/]bywprtggrvmt[/url], [link=http://hbzbcflkpwbg.com/]hbzbcflkpwbg[/link], http://laofbknfbvik.com/

 2. سحر گفته:

  بــــــــــــــــــــتته سلام اقا داریوش گل گلاب کجایی داداش ؟پاک یدت رفتم هان؟
  ولی مه یادتم خوب؟
  کجایی که ببینی سحر از دست رفت با مهدی حرفزدم
  مهدی دار ی بایگر دیگه رو میگیره مهدم داره ازدواج میکنه داریوش !
  این روزا حالم خیلی بده

 3. John1147 گفته:

  Very nice site! is it yours too

 4. John708 گفته:

  Very nice site! is it yours too

 5. ZX1400 owner گفته:

  thanks for keeping me up to date on this issue.

 6. John943 گفته:

  Very nice site! is it yours too

دیدگاهی بنویسید

Powered by WordPress    •    Entries (RSS)    •    Comments (RSS)    •    Special Thanks to Persian WordPress

WordPress Theme Design by Partnerstvo.ru & Translation byHamed Malek